Fel glas levererat

Fel glas!

Fellevererade glas är ett problem som förekommer på många platser runt om i Sverige. Det handlar om glas och glaspartier som felaktigt levereras med fel typ av glas. Detta kan vara farligt i miljöer där människor rör sig, eftersom glaset kan gå sönder och orsaka skador. Boverket, som är ansvariga för att reglera byggstandarder, har klara riktlinjer för att minimera risken för personskador. Enligt deras skrifter bör oskyddade glasytor som människor kan komma i kontakt med utformas på ett sätt som begränsar risken för skador. Dessutom bör stora glasytor i dörrar samt glasytor som kan förväxlas med dörrar eller öppningar tydligt markeras för att undvika förvirring.

Att uppgradera glas med säkerhetsfilm är ett utmärkt sätt att förbättra säkerheten och skydda mot olyckor, inbrott eller skador. 

Säkerhetsfilm är en transparent film som appliceras på glasytan för att förstärka dess motståndskraft.

Genom att applicera säkerhetsfilm på glas kan man förhindra att det splittras vid kraftiga stötar eller explosioner.

  • En av fördelarna med säkerhetsfilm är att den hjälper till att hålla glasbitar samman vid en olycka, vilket minskar risken för skador.
  • Säkerhetsfilm kan även blockera skadliga UV-strålar och skydda mot solblekning av möbler eller konstverk.
  • Det finns olika typer av säkerhetsfilm, såsom helt transparent film, färgad film och reflekterande film, som erbjuder olika fördelar och estetiska alternativ.

Innan du applicerar säkerhetsfilm på glas bör du rengöra ytan noggrant för att säkerställa en bra vidhäftning. Anlita professionell hjälp för att säkerställa korrekt applicering av säkerhetsfilmen så att produktens fulla funktion uppnås.

Säkerhetsfilm kan vara särskilt användbar i offentliga byggnader, skolor, kontor eller andra platser där säkerhet är en hög prioritet.

Förutom ökad säkerhet kan säkerhetsfilm också ge en viss nivå av trygghet av att veta att man sitter bakom splitterfria glas.

På bilden kan vi se exempel på fellevererade glaspartier, som antingen har levererats med fel typ av glas på grund av missförstånd av reglerna eller av andra skäl. För att åtgärda problemet har byggnadsnämnden i Malmö uppmanat företaget att vidta åtgärder. En lösning som har implementerats är att applicera en helt transparent säkerhetsfilm på insidan av de nedre glasen för att ge dem splitterskydd och förstärkning. Genom att göra detta uppfyller glasen kraven enligt klassificeringen EN12600, som fastställer klasserna för glas. Denna eftermontering var betydligt billigare, ungefär en 25-del av kostnaden, jämfört med att byta ut hela glaspartierna. Dessutom kan Filmtek erbjuda tydlig markering på era glas om så önskas.

Om ni har problem med glas, oavsett om det handlar om säkerhet, solskydd eller energibesparing, är det rekommenderat att kontakta Filmtek. De har arbetat med uppgradering av glas sedan 1992 och besitter omfattande erfarenhet inom området. Genom att uppgradera glaset istället för att byta ut det kan ni spara både pengar och bidra till en bättre miljö. Filmtek välkomnar er och delar gärna med sig av sin kunskap och expertis.